Siempre a tiempo

XG86332 CEIP DE CERDEIRIÑAS – OBRA, 54 Volver

SALIDAS DE CEIP DE CERDEIRIÑASL,M,Mi,J,V
TEMPORADA LECTIVA*
CEIP DE CERDEIRIÑAS16:10
IGLESIA16:14
POUSADA16:17
VILAR DE ARRIBA16:31
TELECLUB16:34
MEDIO DA ALDEA16:36
BRANDOMÉS16:39
SANTOMÉ16:42
OBRA, 5416:45

SALIDAS DE OBRA, 54L,M,Mi,J,V
TEMPORADA LECTIVA*
OBRA, 549:05
SANTOMÉ9:08
BRANDOMÉS9:11
MEDIO DA ALDEA9:14
TELECLUB9:16
VILAR DE ARRIBA9:19
POUSADA9:33
IGLESIA9:36
CEIP DE CERDEIRIÑAS9:40

*Servicio disponible bajo demanda en temporada no lectiva